Professionella coachande samtal


Som coach och NLP business communication practitioner arbetar jag med ett aktivt lyssnande, ställer kraftfulla och relevanta frågor som tar dig framåt.

Coaching är en systematisk process för att underlätta utveckling på det kognitiva, emotionella och/eller beteendemässiga planet.

NLP är en beteendepsykologisk modell med syfte att skapa förändring genom kommunikation och fokuserar på det som är bra, friskt och tar dig framåt. Det tillhör den positiva psykologin och har sin grund inom psykoterapin.


Med konkreta verktyg och metoder hjälper jag dig att hitta dina egna svar och du blir medveten om dina tankar, känslor och handlingar. Du utvecklas framåt och når dina mål på ett hållbart sätt.

Allt hänger ihop och vi påverkas av allt som finns i vår omgivning, våra tankar och våra värderingar. Det bästa är att vi själva kan förändra och påverka hur vi vill leva och vad vi vill tänka om saker men ibland behöver vi hjälp att hitta vägen dit och då är en coach ett värdefullt stöd på vägen dit och i mål. Att träffa en livscoach är friskvård och en investering i din hälsa!

Med stor respekt och lyhördhet erbjuder jag professionell coaching som gör skillnad!

Till mig som coach kan du vända dig om du vill göra en förändring inom områden som rör

dig själv, er som par, livet och arbetet.

 • Relationer
 • Sorgbearbetning
 • Stress
 • Självkänsla
 • Självförtroende
 • Prestation
 • Personligt ledarskap
 • Konflikthantering
 • Förändringar i livet/arbetslivet
 • Utveckla det du är bra på
 • Börja träna
 • Göra bättre val i livet
 • Livsplan
 • Stärka dig själv
 • Se möjligheter
 • Ändra vanor och beteenden
 • Livskriser
 • Ledarskapsutveckling

Med hjälp av din coach kan du ta dig från kaos till klarhet. Eller som en klient utryckte sig...

"När jag kommer till dig har jag en hel flyttlåda med frågetecken och när vi är klara har de rätats ut till utropstecken och jag är fylld av känslan att, nu jäklar!!!""

Vida Coach & Konsult i Varberg. Livscoachingi Varberg - Välkommen till Birgitta Frenzel, på Vida Coach & Konsult. Jag arbetar som livscoach och NLP Business communication practitioner med personlig utveckling och ledarskap.

Jag håller hög etisk standard, arbetar under tystnadsplikt och kompetensutvecklar mig
kontinuerligt för att du ska få ta del av professionell coaching och stressterapi.

Välkommen att höra av dig!

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.
Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi