Forskning om Mindfulness!Jag heter Birgitta Frenzel och är utbildad diplomerad Mindfulnessistruktör steg 1 i Här & Nu programmet via Mindfulnesscenter AB för Dr Ola Schenström som har grundat Mindfulnesscenter. Mindfulnesscenter utbildar inom en forskningsbaserad metod som är utformad för att hjälpa individen med bla stress, lätt till måttlig depression och ångest. I samarbete med Mindfulnesscenter erbjuder jag Här & Nu programmet till dig som behöver hjälp med stresshantering och oro.

Följande ämnen har det forskats på med hjälp av Mindfulnesscenters träningsprogram.

 • Psykisk ohälsa – stress, lätt till måttlig depression och ångest
 • Stöd till närstående till långvarigt psykiskt och/eller kroppsligt sjuka
 • Stress
 • Långvarig smärta och sjukdom
 • Bröstcancer
 • Hjärtsvikt
 • Stöd till föräldrar till svårt sjuka barn
 • Missbruk
 • Medkänsla med sig själv och andra
 • Management – ledarskap
 • Kriminalvården

MINDFULNESS I GRUPP

Mindfulnessterapi i grupp har en lika positiv effekt som individuell KBT (kognitiv beteendeterapi) vid behandling av en omfattande spännvidd av psykiatriska symtom hos patienter med depression, ångest och stress-relaterade besvär. Det visar en ny forskningsstudie från Centrum för primärvårdsforskning i Malmö som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.

NY STUDIE FRÅN KAROLINSKA INSTITUTET – HÄR&NU MEST ANVÄNT I SVENSK SJUKVÅRD

Ny studie från Karolinska institutet visar att Här&Nu programmet är det i särklass mest använda mindfulnessprogrammet i svensk sjukvård.

Mest används mindfulness i primärvården och psykiatrin (men också i specialistvård, hörselvård, ungdomsmottagningar m. fl) vid stress, oro/ångest, mild till måttlig depression och smärta men också vid utmattning, trötthet, tinnitus och trauma, ADHD och bipolär sjukdom m.fl.

Global Advances in Health and Medicine, Volume 10:1-8. (2021).

Mer om Mindfulness

Med Mindfulness tränar du också upp din medkänsla. Se klippet med Ola Schenström. TV 4 Nyhetsmorgon

How mindfulness changes the emotional life of our brains.
Richard J. Davidson | TEDxSanFrancisco

Jag heter Birgitta Frenzel och arbetar som livscoach och stressterapeut med coaching, stresshantering och mindfulness på Vida coach & konsult i Varberg

Jag håller hög etisk standard, arbetar under tystnadsplikt och kompetensutvecklar mig
kontinuerligt för att du ska få ta del av professionell coaching, stressterapi och mindfulness.
Välkommen att höra av dig!

"Din tro formar dina tankar. Dina tankar formar dina ord.
Dina ord formar dina handlingar. Dina handlingar formar dina vanor.
Dina vanor formar dina värden. Dina värden formar din framtid"  

Mahatma Gandhi